Home arrow Actueel

Actueel

In 2022 nieuwe bekostiging in de ggz

Vanaf 1 januari 2022 worden ggz-behandelingen betaald volgens het zorgprestatiemodel. Daardoor worden rekeningen duidelijker en werkt het eigen risico net als voor de meeste andere zorgsoorten, per kalenderjaar.

Coronamaatregelen bij GGZ Drenthe

GGZ Drenthe wil verspreiding van het coronavirus voorkomen en uw en onze gezondheid zoveel mogelijk beschermen. Daarom gelden de corona basismaatregelen.

Aanscherping coronamaatregelen

Vanaf donderdag 15 juli worden de coronamaatregelen binnen GGZ Drenthe weer aangescherpt.

Versoepelingen coronamaatregelen

Vanaf zaterdag 26 juni gelden versoepelingen bij GGZ Drenthe. Als basisregel geldt: houd altijd 1,5 meter afstand!

Maatregelen als gevolg van de landelijke lockdown bij GGZ Drenthe

We stellen alles in het werk om de behandelingen tijdens de landelijke lockdown, die vandaag is ingegaan, zoveel mogelijk door te laten gaan. Dat gebeurt zo mogelijk in de vorm van beeldbellen en online therapie. Klinische opnames blijven op dezelfde wijze doorgaan als de laatste weken. Het dragen van een mondkapje is verplicht bij verplaatsingen in gebouwen en kantoren. Bezoek van klinische patiënten is op afspraak welkom indien online contact niet mogelijk of wenselijk is.

Behandeling face to face en bezoek weer beperkt mogelijk

GGZ Drenthe heeft maatregelen getroffen zodat behandelingen op de poli’s en bij de mensen thuis veilig kunnen plaatsvinden. De face to face afspraken vinden alleen plaats als (beeld)bellen niet mogelijk of toereikend is. Ook kunnen patiënten onder strikte voorwaarden weer bezoek ontvangen. Alle face to face contacten vinden plaats met inachtneming van anderhalve meter afstand en de door het RIVM geadviseerde hygiëneregels.

Geen bezoek aan klinieken GGZ Drenthe ivm Corona, aanbellen bij gebouwen

In verband met het Coronavirus heeft GGZ Drenthe besloten alle bezoek aan onze klinieken vanaf heden op te schorten. Onze gebouwen zijn uitsluitend toegankelijk na aanbellen. De behandelingen vinden waar mogelijk plaats via (beeld)bellen. Deze maatregelen zijn nodig om de gezondheid van onze patiënten en medewerkers zoveel mogelijk beschermen.

GGZ Drenthe bereidt zich voor op Coronavirus

GGZ Drenthe heeft voorbereidingen getroffen om mogelijke verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. Op dit moment zijn er geen patiënten of medewerkers van GGZ Drenthe bij wie het virus is vastgesteld. GGZ Drenthe houdt de situatie nauwlettend in de gaten. We volgen de richtlijnen van het RIVM en staan in nauw contact met de GGD.

Cultuur betrekken in diagnose en behandeling helpt vluchtelingen met psychische problemen

Psychische klachten van vluchtelingen moeten in de context worden geplaatst van hun persoonlijke verhaal. Dat leidt tot beter begrip, duidelijker zicht op de diagnose en betere vooruitzichten in de behandeling van trauma’s, betoogt cultureel antropoloog Simon Groen in zijn promotieonderzoek naar culturele identiteit en trauma bij vluchtelingen uit Afghanistan en Irak, waarop hij op woensdag 4 december gaat promoveren aan de Universiteit van Amsterdam.

Aandacht voor de culturele identiteit van vluchtelingpatiënten helpt bij het begrijpen van de klachten

In de maarteditie van het wetenschappelijke tijdschrift The Journal of Nervous and Mental Disease is een artikel van De Evenaar opgenomen. De titel van het artikel is “Cultural Identity Confusion and Psychopathology: A Mixed-Methods Study Among Refugees and Asylum Seekers in the Netherlands. De schrijver van het artikel is Simon Groen, cultureel antropoloog en onderzoeker bij De Evenaar.

Netwerkmiddag op locatie Heerenveen groot succes!

De netwerkmiddag bij de nieuwe locatie van De Evenaar in Heerenveen op donderdag 6 december 2018 was een groot succes! We zijn blij met de grote opkomst van ruim 60 geïnteresseerden die vanuit verschillende functies, disciplines en instellingen de doelgroep van De Evenaar een warm hart toe dragen. De middag was een uitstekende gelegenheid om kennis te maken met het werk en de visie van De Evenaar, maar ook voor het behandelteam van De Evenaar om kennis te maken met geïnteresseerden en verwijzers.

Kees Laban overleden

We zijn verdrietig en geschokt door het overlijden van Kees Laban op 17 oktober 2018. Kees was oprichter en gedreven psychiater en manager behandelbeleid van GGZ Drenthe - De Evenaar, Centrum voor Transculturele Psychiatrie Noord-Nederland.

Per september verhuist De Evenaar in Friesland van Leeuwarden naar Heerenveen

Behalve in Beilen heeft De Evenaar ook een vestiging in Leeuwarden. Die vestiging verhuist naar Heerenveen. Vanaf maandag 3 september is het adres van De Evenaar in Heerenveen: De Evenaar, locatie Heerenveen GGZ Friesland Kastanjelaan 1, gebouw B 8441 NC HEERENVEEN

Publicatie over de invloed van cultuur op traumatische rouw

In het wetenschappelijke tijdschrift Psychiatric Services is een artikel online gepubliceerd over een nieuw instrument om de invloed van cultuur op traumatische rouw te onderzoeken. Dat instrument, een interview met vragen over hoe vanuit verschillende culturen omgegaan met het verlies van een dierbare, is tot stand gekomen in samenwerking tussen Centrum’45 en De Evenaar.

Oog voor de toekomst op het jubileumcongres van De Evenaar

Op donderdag 15 maart viert De Evenaar, centrum voor transculturele psychiatrie, het 15-jarig bestaan met een jubileumcongres in De Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle.

Zweeds bezoek bij De Evenaar

Woensdag 20 september was er bezoek uit Zweden voor De Evenaar, het Centrum voor Transculturele Psychiatrie in Beilen. Medewerkers van een transcultureel centrum en het Rode Kruis in Stockholm deden kennis op tijdens een speciaal belegd programma.

Vertaling DSM-5 modules Cultural Formulation Interview

De Nederlandse vertalingen van 12 aanvullende modules bij het Cultural Formulation Interview (CFI) in de DSM-5 zijn gepubliceerd. De vertaling van zowel het CFI als de aanvullende modules zijn mede tot stand gekomen door antropoloog/onderzoeker Simon Groen van De Evenaar.

Publieksacademie "Waargebeurde nachtmerries"

Tijdens de publieksacademie van GGZ Friesland spraken drie experts en een ervaringsdeskundige over trauma’s en traumastoornissen.

Internationaal artikel over onderzoek de Evenaar

Het tijdschrift Transcultural Psychiatry heeft een artikel gepubliceerd over het onderzoek van onderzoeker en cultureel antropoloog Simon Groen van de Evenaar in Beilen.