Boban (32)

Boban merkt dat de activiteiten helpen om hem af te leiden van zijn sombere gedachten
Het verhaal van Boban

De Evenaar

Centrum voor Transculturele Psychiatrie Noord-Nederland de Evenaar biedt geestelijke gezondheidszorg aan mensen met een andere culturele achtergrond bij wie psychische problemen zich vermengen met transculturele en traumatische aspecten. Dit kunnen schokkende gebeurtenissen in het land van herkomst zijn, maar ook stressvolle gebeurtenissen in Nederland.

Actueel

Zweeds bezoek bij De Evenaar

Woensdag 20 september was er bezoek uit Zweden voor De Evenaar, het Centrum voor Transculturele Psychiatrie in Beilen. Medewerkers van een transcultureel centrum en het Rode Kruis in Stockholm deden kennis op tijdens een speciaal belegd programma.

Vertaling DSM-5 modules Cultural Formulation Interview

De Nederlandse vertalingen van 12 aanvullende modules bij het Cultural Formulation Interview (CFI) in de DSM-5 zijn gepubliceerd. De vertaling van zowel het CFI als de aanvullende modules zijn mede tot stand gekomen door antropoloog/onderzoeker Simon Groen van De Evenaar.

Publieksacademie "Waargebeurde nachtmerries"

Tijdens de publieksacademie van GGZ Friesland spraken drie experts en een ervaringsdeskundige over trauma’s en traumastoornissen.

Overzicht

Behandeling

Veel mensen worden door hun andere culturele achtergrond niet goed begrepen. Bij de Evenaar weten we hoe we hiermee om moeten gaan. Voordat we met de behandeling starten, vindt een uitgebreide intake plaats. Het cultureel interview vormt hier een onderdeel van.

Behandeling


Alle leeftijden

De Evenaar helpt mensen van buitenlandse afkomst, zoals (arbeids)migranten, vluchtelingen en asielzoekers. Mensen van alle leeftijden, dus ook kinderen, kunnen bij de Evenaar terecht.

Doelgroep