Boban (32)

Boban merkt dat de activiteiten helpen om hem af te leiden van zijn sombere gedachten
Het verhaal van Boban

De Evenaar

Centrum voor Transculturele Psychiatrie Noord-Nederland de Evenaar biedt geestelijke gezondheidszorg aan mensen met een andere culturele achtergrond bij wie psychische problemen zich vermengen met transculturele en traumatische aspecten. Dit kunnen schokkende gebeurtenissen in het land van herkomst zijn, maar ook stressvolle gebeurtenissen in Nederland.

Actueel

Aandacht voor de culturele identiteit van vluchtelingpatiënten helpt bij het begrijpen van de klachten

In de maarteditie van het wetenschappelijke tijdschrift The Journal of Nervous and Mental Disease is een artikel van De Evenaar opgenomen. De titel van het artikel is “Cultural Identity Confusion and Psychopathology: A Mixed-Methods Study Among Refugees and Asylum Seekers in the Netherlands. De schrijver van het artikel is Simon Groen, cultureel antropoloog en onderzoeker bij De Evenaar.

Netwerkmiddag op locatie Heerenveen groot succes!

De netwerkmiddag bij de nieuwe locatie van De Evenaar in Heerenveen op donderdag 6 december 2018 was een groot succes! We zijn blij met de grote opkomst van ruim 60 geïnteresseerden die vanuit verschillende functies, disciplines en instellingen de doelgroep van De Evenaar een warm hart toe dragen. De middag was een uitstekende gelegenheid om kennis te maken met het werk en de visie van De Evenaar, maar ook voor het behandelteam van De Evenaar om kennis te maken met geïnteresseerden en verwijzers.

Overzicht

Behandeling

Veel mensen worden door hun andere culturele achtergrond niet goed begrepen. Bij de Evenaar weten we hoe we hiermee om moeten gaan. Voordat we met de behandeling starten, vindt een uitgebreide intake plaats. Het cultureel interview vormt hier een onderdeel van.

Behandeling


Alle leeftijden

De Evenaar helpt mensen van buitenlandse afkomst, zoals (arbeids)migranten, vluchtelingen en asielzoekers. Mensen van alle leeftijden, dus ook kinderen, kunnen bij de Evenaar terecht.

Doelgroep