Home arrow Doelgroep

Doelgroep

De Evenaar biedt hulp aan mensen van buitenlandse afkomst bij wie psychische problemen zich vermengen met transculturele aspecten. Mensen uit deze landen hebben vaak veel meegemaakt, zoals ernstig geweld door (burger)oorlogen, onderdrukking, discriminatie, etnische zuiveringen of ontvoeringen en martelingen. Ook gebeurt het dat iemand tegen stressvolle situaties aanloopt in Nederland.

Voorbeelden van klachten
  • slaapproblemen, nachtmerries, burn-out;
  • concentratie- en geheugenproblemen;
  • angstklachten, mensen niet meer vertrouwen;
  • terugtrekgedrag, inactiviteit;
  • nergens meer zin in hebben, niet kunnen genieten;
  • lichamelijke klachten zoals buikpijn, spierpijn.
Kinderen en jeugd

De Evenaar heeft een specifiek aanbod voor de behandeling van kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. Veel kinderen en jongeren kampen met de gevolgen van secundaire traumatisering (problemen in de zorg door traumatisering van de ouders), eigen trauma's en/of de gevolgen van het worstelen met het leven in twee culturen. Het team jeugd bestaat uit een kinder- en jeugdpsychiater, een orthopedagoog/gz-psycholoog en een systeemtherapeut.

Cliënten al in behandeling

Cliënten die al in behandeling zijn bij een 1e of 2e lijns zorginstelling en waarbij de behandelaar vragen heeft over diagnostiek of behandeling kunnen terecht bij De Evenaar voor consultatie en/of second opinion.