Home arrow Behandeling arrow Cognitieve gedragstherapie (CGT)

In de Cognitieve Gedrags Therapie (CGT) wordt er van uit gegaan dat gedachtes over een situatie tot gevoelens en gedrag leiden. Gedachten en gedrag kunnen een probleem in stand houden. Door anders te denken kunnen ook gevoelens en gedrag veranderen.
In CGT is het gebruikelijk om met de eigen gedachten en gevoelens aan de slag te gaan met oefeningen, die leren om anders tegen een situatie aan te kijken. Een CGT-behandeling duurt over het algemeen kort.
Mensen uit niet-westerse culturen kunnen minder gewend zijn om naar hun eigen gedachten en gevoelens te kijken en deze belangrijk te vinden. Medewerkers van de Evenaar zijn zich bewust van deze (cultuur)verschillen en kunnen door bijvoorbeeld extra uitleg geven een aansluiten bij de belevingswereld van patiënten toch mogelijk maken om technieken uit de CGT met succes in te zetten in een behandeling. Als dat nodig is kan een tolk ingezet worden.

Wil je meer lezen over CGT, kijk dan op de website van de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën.