Home arrow Behandeling

Behandeling

Veel mensen worden door hun andere culturele achtergrond niet goed begrepen. De Evenaar heeft specifieke kennis en ervaring op het gebied van het behandelen van psychische problemen. Een cultureel antropoloog maakt deel uit van het behandelteam van de Evenaar. Tijdens de intake besteden we extra aandacht aan culturele en persoonlijke achtergronden van de cliënt. Zoals met het cultureel interview.  

Veerkracht

In veel culturen wordt anders omgegaan met psychische klachten. Soms leidt een psychisch probleem tot maatschappelijke uitsluiting. Of is psychiatrie als hulpverlening onbekend, of er rust een groot taboe op. Soms is er een verschil in manier van denken over de rol van man en vrouw. Standaard behandelingen bieden dan geen passende oplossing. In alle behandelingen bij de Evenaar speelt veerkracht (resilience) een belangrijke rol. Uitgangspunt is het SSKK-model: Stress, Steun, Kracht en Kwetsbaarheid. Werken met dit model houdt in dat niet alleen aandacht wordt besteed aan de draaglast (bijvoorbeeld de (jeugd)trauma’s), maar ook aan de draagkracht en de versterking daarvan. Wat geeft mensen kracht en waar halen ze steun vandaan? Dit kan bijvoorbeeld door in de behandeling te onderzoeken hoe iemand actiever kan worden, hoe iemand anders tegen situaties aan kan leren kijken of beter met verdriet en boosheid kan leren omgaan. De Evenaar maakt gebruik van tolken en een tolkentelefoon als dat nodig is (deze kosten zijn niet voor rekening van de cliënt).

Doelen behandeling
  • Vermindering van de klachten.
  • Het tot rust brengen van de stressvolle situatie.
  • Inzicht krijgen in – en beter om leren gaan met de klachten en problemen.
  • Indien mogelijk: verwerking van het trauma.
  • Versterken van de eigen veerkracht.
  • Nieuw perspectief bieden.
Behandelingen

De Evenaar heeft geen kliniek waar cliënten worden opgenomen.