Home arrow Actueel arrow Publicatie over de invloed van cultuur op traumatische rouw

Publicatie over de invloed van cultuur op traumatische rouw

In de DSM-5 is een persisterende complexe rouwstoornis nieuw
(pp. 1042-1046). Zoals bij de meeste stoornissen in de DSM-5 wordt ook bij deze
stoornis aandacht gevraagd voor de invloed van cultuur, in dit geval op de
omgang van het verlies van een dierbare. Hoe die invloed vast te stellen of
inzichtelijk te krijgen was nog niet bekend, maar met deze publicatie wordt een
vragenlijst voorgesteld die dat wel kan. In de vragenlijst zijn bijvoorbeeld
vragen opgenomen over cultuurspecifieke omgang met rouw, afscheidsrituelen en
herdenkingen.

Voor behandelaren biedt de vragenlijst mogelijkheden om
hypothesen te vormen over de invloed van traumatische rouw op de
psychopathologie. Bovendien kan meer duidelijkheid komen over de rol van de
gemiste dierbaren in het leven van een patiënt en verstoorde culturele
tradities. Verwachtingen van de hulpverlening kunnen beter afgestemd worden.
Doel van de vragenlijst is ook om rouw en verlies in verschillende culturen
beter te kunnen begrijpen. Dat kan gunstig werken voor de motivatie voor
behandeling.

In de online publicatie staat een
link naar de vragenlijst
.