Home arrow Aanmelden

Aanmelden

Cliënten kunnen door hun huisarts worden aangemeld bij de Evenaar. Dan volgt een uitnodiging voor een aantal intakegesprekken die bestaan uit een psychiatrisch onderzoek, het afnemen van vragenlijsten en een gesprek over de culturele achtergrond van de klachten (cultureel interview). Familieleden of andere vertrouwenspersonen zijn welkom bij de intakegesprekken. Als het nodig is zal een (persoonlijk aanwezige) tolk ingeschakeld worden. Naar aanleiding van de intakegesprekken wordt beoordeeld of en welke behandeling bij de Evenaar geschikt is en volgt er een adviesgesprek.

De Evenaar heeft geen kliniek en geen crisisinterventieaanbod. Ernstige psychotische klachten of ernstige verslavingsproblematiek kunnen een contra-indicatie zijn. Bij twijfel over aanmelding wordt aangeraden om eerst telefonisch overleg te hebben.